Πολιτική Περιβάλλοντος

Πολιτική Περιβάλλοντος

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην προώθηση και πώληση καινοτόμων Α’ υλών υψηλής ποιότητας από το 1994 όταν και ιδρύθηκε. Μετά από 25 χρόνια παρουσίας σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους έχει αποκτήσει ένα πολύ αξιόπιστο όνομα όσον αφορά την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Λόγω της συνεργασίας μας με μεγάλους οίκους του εξωτερικού η GOLDCHEM  είναι στην θέση να προσφέρει μια ευρεία γκάμα Α’ υλών για τις βιομηχανίες των χρωμάτων και βερνικιών, καλλυντικών, αφρών πολυουρεθάνης, την βιομηχανία των πλαστικών κ.α..

Δεσμευόμαστε για την πρόληψη της ρύπανσης, τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις Νομοθετικές & τις Κανονιστικές απαιτήσεις και για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας.

Η περιβαλλοντική δέσμευσή μας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  • Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους, κανονισμούς και πρότυπα. Προσπαθούμε να υπερβούμε αυτές τις απαιτήσεις όποτε είναι δυνατόν.
  • Λειτουργούμε βάσει των διεθνών περιβαλλοντικών προτύπων επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.
  • Ορίζουμε τους σκοπούς και τους στόχους του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων. Παρακολουθούμε και αξιολογούμε την πρόοδό μας σε ετήσια βάση, εφαρμόζοντας τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που αντλήθηκαν από τις επιθεωρήσεις και τις αξιολογήσεις του συστήματος για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας.
  • Στόχος μας είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος την οποία επιδιώκουμε να επιτυγχάνουμε μέσω της μείωσης της κατανάλωσης των πρώτων υλών, της ελαχιστοποίησης χρήσης φυσικών πόρων, της μείωσης παραγωγής αποβλήτων παράλληλα με την ορθολογική διαχείριση αυτών καθώς και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, παράλληλα με την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών μας.

Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται σε ετήσια βάση προκειμένου να είναι επικαιροποιημένη και να γνωστοποιείται στο προσωπικό της Εταιρείας και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

quality-accurance001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Συνεχής βελτίωση

Συνεχής ενημέρωση

Risk Accessment

Έλεγχος αποτελεσματικότητας