Πρόσθετα για βιομηχανικές χρήσεις

Χημικά Πρόσθετα για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις
  • Asphalt and bitumen (emulsifiers, adhesion promoters)
  • Sulfur pelletizing
  • Additives for dental industry
  • Defoaming agents
  • Release agents