Πολιτική κατά της Διαφθοράς

Πολιτική κατά της Διαφθοράς

Η μακροχρόνια δέσμευση της Εταιρείας μας για επιχειρηματικότητα με ακεραιότητα σημαίνει αποφυγή διαφθοράς σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας, και συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους κατά της διαφθοράς. Η Πολιτική κατά της Διαφθοράς εκπαιδεύει υπαλλήλους και συνεργάτες και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα.

Σύμφωνα με την Πολιτική μας για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην GOLDCHEM ΕΠΕ και το Διεθνές Πρότυπο ISO 37001:2016, κάθε υπάλληλος που γνωρίζει τυχόν παράνομες και αμφιλεγόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αναφέρει την υπόθεση μέσω email στη διεύθυνση compliance@goldchem.gr ή να υποβάλει απευθείας αναφορά στην σχετική δημόσια αρχή.

Επιπλέον, κάθε μέρος που γνωρίζει τυχόν παράνομες και αμφίβολες δραστηριότητες που ενδεχομένως εμπλέκουν την στην GOLDCHEM ΕΠΕ και τους υπαλλήλους του, καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό μέσω του compliance@goldchem.gr ή να υποβάλουν αναφορά στην αρμόδια Δημόσια Αρχή.

 

 

quality-accurance001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Συνεχής βελτίωση

Συνεχής ενημέρωση

Risk Accessment

Έλεγχος αποτελεσματικότητας