Χρώματα & Βερνίκια

Χημικά Προϊόντα
για Χρώματα & Βερνίκια
 • Dearators
 • Defoamers
 • Wetting and dispersing additives
 • Surface control additives
 • Radiation curing additives
 • Substrate wetting and anti crattering additives
 • Rheology control additives
 • Anti graffiti additives
 • Co Binders
 • Specialty Binders (adhesion promoters, grinding resin, high heat resistance, shipping, etc)
 • Nanoresin
 • Epoxy Resins
 • Amine Hardeners
 • Hydrophobing agents
χημικά προϊόντα για χρώματα και βερνίκια