Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην προώθηση και πώληση καινοτόμων Α’ υλών υψηλής ποιότητας από το 1994 όταν και ιδρύθηκε.

Μετά από 25 χρόνια παρουσίας σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους έχει αποκτήσει ένα πολύ αξιόπιστο όνομα όσον αφορά την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Λόγω της συνεργασίας μας με μεγάλους οίκους του εξωτερικού η GOLDCHEM είναι στην θέση να προσφέρει μια ευρεία γκάμα Α’ υλών για τις βομηχανίες των χρωμάτων και βερνικιών, καλλυντικών, αφρών πολυουρεθάνης, την βιομηχανία των πλαστικών κ.α.

Βασικοί στόχοι του Σ.Δ.Π. είναι:

  •  Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσίων, καθώς και της συνολικής λειτουργίας του Σ.Δ.Π.
  • Η τήρηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητα της εταιρίας μας και ο συστηματικός έλεγχος συμμόρφωσης.
  • Η πλήρης τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και εμπρόθεσμη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες μας.
quality-accurance001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Συνεχής βελτίωση

Συνεχής ενημέρωση

Risk Accessment

Έλεγχος αποτελεσματικότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Π., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως είναι:

  • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, θέτοντας Στόχους Ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται και αξιολογούνται μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κλπ.
  • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
  • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
  • Η εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους.
  • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης τους.
  • Η ανάλυση της επικινδυνότητας (Risk Assessment) και ο έλεγχος αποτελεσματικότητας.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος. Όλο το προσωπικό καλείται στην πιστή τήρηση των ανωτέρω και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσης. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται ετησίως.