Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην προώθηση και πώληση καινοτόμων Α’ υλών υψηλής ποιότητας από το 1994 όταν και ιδρύθηκε. Μετά από 25 χρόνια παρουσίας σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους έχει αποκτήσει ένα πολύ αξιόπιστο όνομα όσον αφορά την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Λόγω της συνεργασίας μας με μεγάλους οίκους του εξωτερικού η GOLDCHEM  είναι στην θέση να προσφέρει μια ευρεία γκάμα Α’ υλών για τις βιομηχανίες των χρωμάτων και βερνικιών, καλλυντικών, αφρών πολυουρεθάνης, την βιομηχανία των πλαστικών κ.α..

Σχετικά με τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας δεσμευόμαστε στα κάτωθι:

 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ΥΑΕ.
 • Συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση & παρακίνηση του προσωπικού σε θέματα ΥΑΕ.
 • Εξασφάλιση οικονομικών και άλλων πόρων για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση των θεμάτων ΥΑΕ.
 • Θεσμοθετημένη και τεκμηριωμένη επικοινωνία με το προσωπικό της επιχείρησης για θέματα ΥΑΕ.
 • Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ΥΑΕ των πελατών, των εργολάβων, των προμηθευτών και των συνεργατών.
 • Λειτουργία των εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών ΥΑΕ που μπορεί να επιτευχθούν με τις διαθέσιμες τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες.
 • Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την ΥΑΕ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό σε αποδεκτό επίπεδο των εργασιακών κινδύνων.
 • Συνεργασία με τις Αρχές, τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και οργανισμούς για την βελτίωση της ΥΑΕ.
 • Διερεύνηση των συμβάντων και εξαγωγή συμπερασμάτων με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης στην ΥΑΕ.
 • Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων για την ΥΑΕ και αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

quality-accurance001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Συνεχής βελτίωση

Συνεχής ενημέρωση

Risk Accessment

Έλεγχος αποτελεσματικότητας