Πολιτική Υπεύθυνων Προμηθείων

Πολιτική Υπεύθυνων Προμηθείων

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην προώθηση και πώληση καινοτόμων Α’ υλών υψηλής ποιότητας από το 1994 όταν και ιδρύθηκε. Μετά από 25 χρόνια παρουσίας σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους έχει αποκτήσει ένα πολύ αξιόπιστο όνομα όσον αφορά την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Λόγω της συνεργασίας μας με μεγάλους οίκους του εξωτερικού η GOLDCHEM  είναι στην θέση να προσφέρει μια ευρεία γκάμα Α’ υλών για τις βιομηχανίες των χρωμάτων και βερνικιών, καλλυντικών, αφρών πολυουρεθάνης, την βιομηχανία των πλαστικών κ.α..

Οι στόχοι της Πολιτικής Προμηθειών είναι η βελτιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας σε όρους κόστους, ποιότητας και χρόνου, η διασφάλιση της διαφάνειας μέσω της αξιολόγησης των προμηθευτών και η στήριξη των τοπικών προμηθευτών όπου αυτό είναι εφικτό.

Οι βασικές αρχές δεοντολογίας των προμηθευτών αφορούν

  1. Τη συμμόρφωσή τους με την κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις επιμέρους συμβατικές υποχρεώσεις και τα διεθνή και εθνικά πρότυπα.
  2. Τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων.
  3. Την παροχή και εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, χωρίς διακρίσεις.
  4. Τη μη απασχόληση ανηλίκων ή τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας.
  5. Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  6. Την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων, καθώς και οι χρόνοι παράδοσης.

Η παρούσα Πολιτική αφορά όλους τους προμηθευτές της εταιρείας μας, διεθνείς και τοπικούς ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

quality-accurance001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Συνεχής βελτίωση

Συνεχής ενημέρωση

Risk Accessment

Έλεγχος αποτελεσματικότητας